Kazania

Znajdziesz tu część archiwalnych kazań, rozważań i przemów z czasów mojej pracy w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce. Wrzuciłem je tutaj, bo być może staną się inspiracją lub ciekawostką dla innych. Są to szkice, które udało mi się skompletować. Mam nadzieję, że z czasem uda mi się odkopać i zamieścić więcej tekstów. Szkice są niepoprawione, gdyż większość błędów i literówek udało mi się dostrzec dopiero w momencie wygłaszania. Wiele wątków w tekstach się powtarza, gdyż sytuacja i potrzeba tego wymagały. Uważny i obeznany czytelnik (lub ten, kto mnie lepiej zna) na pewno zauważy, że dużą cześć myśli zawartych w tych rozważaniach, zawdzięczam współczesnej teologii ewangelickiej (w szczególności filozofii i teologii Paula Tillicha oraz historyczno-krytycznej biblistyki). Moim zdaniem taka teologia pozwala dostrzec bogactwo Pisma Świętego oraz znacząco ułatwia tłumaczenie dawnych tekstów i pojęć religijnych na język współczesny.

Teksty biblijne

1 J 3 1 Kor 4 1 Kor 12 1 Mż 1 Mż 2 1 Mż 12 1 Mż 50 1 Tes 5 2 Kor 1 2 Kor 6 2 Kor 9 2 P 1 4 Mż 6 Ef 4 J 3 Jk 5 Jon 1 Jr 9 Jr 23 Kol 2 Kol 3 Mi 5 Mk 7 Mk 8 Mk 10 Mt 1 Mt 8 Mt 10 Mt 14 Prz 16 Ps 85 Rt 1 Rz 4 Rz 8 Rz 10 Rz 14 Łk 2 Łk 10 Łk 11 Łk 14 Łk 16 Łk 17 Łk 19 Łk 23 Łk 26

Okoliczności

Archiwum

 • Odrzucony Sługa Boży

  Iz 52, 13-15; 53-1-12 Tajemniczy fragment, nad którym dziś medytujemy, w Wielki Piątek, nazywa się „czwartą pieśnią sługi Pana”. Ten dawny tekst powstał prawdopodobnie w okresie niewoli babilońskiej, kiedy naród Izraelski oczekiwał rychłego wyzwolenia i powrotu do ojczyzny. Wszystkie cztery pieśni z Księgi Izajasza opowiadają o Słudze Pana, którego działalność i cierpienia odmieniają historię oraz… Continue reading Odrzucony Sługa Boży

 • Wiara jest pewnością

  Hbr 11,1-2;12,1-3 W moich rozmowach z kolegami ze studiów – tymi, którzy dzisiaj są duchownymi i kaznodziejami w różnych częściach Polski – często przewija się temat pisania kazań i tego, jak przygotować kazanie, co należy mówić, co jest ważne. Nasze rozmowy dotyczą najtrudniejszego zadania Kościoła – czyli zwiastowania. Ożywanie martwych liter starożytnych tekstów, aby odnaleźć… Continue reading Wiara jest pewnością

 • Brzydzą się mną wszyscy

  Hi 19, 19-27 Fragment, który dziś w tym czasie pasyjnym mamy okazję rozważać, pochodzi z dawnej księgi Starego Testamentu. Być może do niewielu przemawia głęboka poezja, która znajduje się w naszych Bibliach pod nazwą Księga Hioba. A jednak z pewnością jest wielu, którzy zmagali się w swoich duszach z tym samym wielkim pytaniem. Pytaniem, które… Continue reading Brzydzą się mną wszyscy

 • Co zrobiłeś z tym wszystkim, co dostałeś

  Iz 5, 1-7 Fragment, który pragniemy dziś rozważyć, nazwany jest „Pieśnią o winnicy Pana”. Powstał w czasach, kiedy naród żydowskich żył w zagrożeniu ze strony mocarstwa asyryjskiego. Były to czasy, kiedy naród izraelski żył w pewnym rozdarciu i napięciu. Z jednej strony obecne było przekonanie o wyjątkowości narodu izraelskiego, który został w specjalny sposób wybrany… Continue reading Co zrobiłeś z tym wszystkim, co dostałeś

 • Czekamy na przyjście

  2P 1,16-19 Fragment wyznaczony do dzisiejszego rozważania pochodzi z jednego z krótszych listów Nowego Testamentu – Drugiego listu Piotra. Ten mało znany tekst, choć nazywany jest listem, przypomina bardziej mowę pożegnalną. Autor, zapowiadając swoją śmierć, przekazuje swoim odbiorcom liczne wskazówki i ostrzeżenia. List ma charakter polemiczny. Autor Piotr, za pomocą niekiedy bardzo mocnych słów, zwalcza… Continue reading Czekamy na przyjście

 • Koniec starego jest początkiem nowego

  Rt 1, 1-19a Księga Rut jest księgą kobiet. I dzisiejsza historia biblijna jest również historią kobiet. Jest historią przyjaźni, historią miłości – opowieścią o tym, jak Bóg w ukryty sposób kieruje ludzkim życiem. Nasza opowieść zaczyna się wraz z nastaniem głodu w państwie Judy. Susza i głód w kraju doprowadziły do migracji ludności, w tym… Continue reading Koniec starego jest początkiem nowego

 • Gdzie jest światłość dla nas?

  Iz 60, 1-6 W dzisiejszym dniu, podczas naszego nabożeństwa, obchodzimy święto Objawienia Pańskiego. Dzień ten nazywany jest potocznie świętem Trzech Króli. Tradycyjnie obchodzone jest 6 stycznia. Nazywane niekiedy Małym Bożym Narodzeniem, święto to posiada dłuższą tradycję niż świętowanie 25 grudnia. Tego dnia, 6 stycznia, świętowano kiedyś zarówno Boże Narodzenie, pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, Chrzest… Continue reading Gdzie jest światłość dla nas?

 • Nasze zbawienie ma naturę dziecka

  Łk 2, 22-40 W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, gdy świąteczna atmosfera przygasa, a my zbliżamy się do pożegnania Starego Roku, słuchamy wspólnie fragmentu z Ewangelii Łukasza. Jest to opowieść Symeonie i prorokini Annie, którzy spotkali Dziecko Jezus i dostrzegli w nim zbawienie. Symeon – nasz bohater jest uznany za osobę sprawiedliwą i pobożną. Jak… Continue reading Nasze zbawienie ma naturę dziecka

 • Tajemnica Boga jest tajemnicą dziecka

  Iz 11, 1-10 Fragment biblijny, który powinien dziś skłonić nas do wigilijnej refleksji, pochodzi z księgi proroka Izajasza. Ten dawny tekst wyraża oczekiwanie na przyjście nowego króla. Nowego władcy, który przyniesie narodowi izraelskiemu prawdziwe wybawienie. Przyniesie w końcu upragnioną sprawiedliwość i wyczekiwany pokój. Oczekiwany władca nazwany jest Mesjaszem, ponieważ jest kimś wyjątkowym, a jego przyjście… Continue reading Tajemnica Boga jest tajemnicą dziecka

 • Czekamy na Boga

  Jk 5, 7-8 Grudzień kojarzy nam się z oczekiwaniem. Ilekroć zbliża się zima czekamy na pierwsze opady śniegu. Niektórzy z nas wypatrują nowych iluminacji świątecznych, inni rozglądają się za promocjami na drzewka choinkowe. Dzieci czekają na świąteczne prezenty. Wszyscy liczymy dni do zbliżających się świąt. Czekamy na czas, który będziemy mogli spędzić wspólnie z naszą… Continue reading Czekamy na Boga