Miłość dająca

2 Kor 9, 6-15 Drugi list do Koryntian jest nietypowy, ponieważ tak naprawdę składa się z kilku oddzielnych listów. Listy Apostoła Pawła zostały w pewnym momencie zebrane i połączone w jeden duży list. Fragment, który dziś rozważamy pochodzi z jednego krótkiego listu. Paweł pisze do chrześcijan w greckiej Achaji w sprawie zbiórki pieniędzy. Organizowanie zbiórek pieniędzy było bardzo popularne wśród pierwszych chrześcijan. Chrześcijanie pochodzili z różnych warstw społecznych. Jedni byli bogatsi, inni byli biedniejsi. Jedni pochodzili z wpływowych rodzin, inni… Czytaj więcej