Paul Tillich i Karl Barth

Tiliich: Krytyka religii musi polegać na czymś innym niż tylko na gloryfikowaniu chrześcijaństwa i negowaniu prawdziwości wszystkich innych religii. Barth: Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie jest unieważnieniem religii jako takiej. Chrześcijaństwo nie jest religią, jest relacją. Relację Boga do człowieka można opisać tylko za pomocą teologii dialektycznej. Tillich: Teologii dialektycznej nie można sprowadzić do kilku paradoksalnych haseł i supranaturalistycznych wierzeń. Objawicielskie wydarzenie Jezusa jako Chrystusa zawiera w sobie samonegację. Kryterium „Krzyża” osądza wszystkie objawienia łącznie z sobą samym. Barth: Mówisz… Czytaj więcej