Czekamy na przyjście

2P 1,16-19 Fragment wyznaczony do dzisiejszego rozważania pochodzi z jednego z krótszych listów Nowego Testamentu – Drugiego listu Piotra. Ten mało znany tekst, choć nazywany jest listem, przypomina bardziej mowę pożegnalną. Autor, zapowiadając swoją śmierć, przekazuje swoim odbiorcom liczne wskazówki i ostrzeżenia. List ma charakter polemiczny. Autor Piotr, za pomocą niekiedy bardzo mocnych słów, zwalcza różne błędne nauki i interpretacje. Odbiorcami listu zdają się być chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. I w naszym omawianym fragmencie Piotr kieruje do tych chrześcijan pouczenia. Gdyż… Czytaj więcej