Chrzest

Drodzy Rodzice i drodzy rodzice chrzestni! Przychodzicie przed ten ołtarz, aby swoje dziecko w chrzcie świętym ofiarować Bogu. Wysłuchajcie, więc fragmentu Ewangelii: „Rodzice przynosili do Jezusa dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie surowo im zabraniali. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do nich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, nie znajdzie go. I brał je w ramiona, i… Czytaj więcej