Konferencja Duchownych – Sumienie

Rz 14, 1-6; Rz 14, 13-22 Przeczytane fragmenty z Listu do Rzymian są niezwykle interesujące. Skupiają się wokół czegoś, co Paweł nazywa niekiedy „słabym sumieniem”. Apostoł Paweł zwraca się do chrześcijan w Rzymie, którzy tworzą różne grupy, są przy tym podzieleni i skłóceni. Na podstawie fragmentu można wyszczególnić dwie grupy, o których pisze Paweł: tzw. słabi i tzw. silni. Słabi: Paweł opisuje pewną mniejszą grupę chrześcijan w Rzymie, prawdopodobnie byli to głównie judeochrześcijanie, którzy boją się kupować mięsa na targu… Czytaj więcej