Konferencja Duchownych – Ryzyko

Gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. 1 Mż 6, 5-8 Przeczytany fragment ze Starego Testamentu jest… Czytaj więcej

Konferencja Duchownych – Sumienie

Rz 14, 1-6; Rz 14, 13-22 Przeczytane fragmenty z Listu do Rzymian są niezwykle interesujące. Skupiają się wokół czegoś, co Paweł nazywa niekiedy „słabym sumieniem”. Apostoł Paweł zwraca się do chrześcijan w Rzymie, którzy tworzą różne grupy, są przy tym podzieleni i skłóceni. Na podstawie fragmentu można wyszczególnić dwie grupy, o których pisze Paweł: tzw. słabi i tzw. silni. Słabi: Paweł opisuje pewną mniejszą grupę chrześcijan w Rzymie, prawdopodobnie byli to głównie judeochrześcijanie, którzy boją się kupować mięsa na targu… Czytaj więcej