Prorok kontra kapłani

„KAIROS Magazyn Koła Teologów Ewangelickich” | Chrześcijaństwo a wolność | 4/2016 Kapłaństwo i profetyzm są zjawiskami, które są nieodłącznie związane z religią. Niemożliwe byłoby powstanie wspólnoty religijnej bez profetyzmu, jak również niemożliwe byłoby jej funkcjonowanie bez kapłaństwa. Każde z nich posiada ważną rolę i choć wydają się one swoim przeciwieństwem, bardzo często przenikają się wzajemnie. Kapłani istnieją zawsze i utrzymują porządek; prorocy pojawiają się tylko w niektórych momentach historii i ten porządek burzą. Kapłan, który strzeże Kapłaństwo jako oddzielna grupa… Czytaj więcej

Michał Serwet – teolog, heretyk, męczennik

„Gazetka Koła Teologów Ewangelickich” | Męczennicy | 3/2015 Niecałe pięć wieków temu, 27 października 1553 roku w Genewie spłonął na stosie z powodu swoich poglądów wybitny teolog, prawnik i humanista. Przez całe swoje życie był zwolennikiem reform Kościoła, jawnie krytykował nadużycia oraz prowadził zawzięte polemiki z myślicielami renesansowymi. Oryginalny autor programu naprawy i restytucji chrześcijaństwa stał się inspiracją dla późniejszych ruchów wewnątrz Kościołów protestanckich na całym świecie. Heretyk dla przeciwników, męczennik dla zwolenników. Choć może to brzmieć jak alternatywna historia… Czytaj więcej

Kościół, sekta i mistycyzm

„KAIROS Magazyn Koła Teologów Ewangelickich” | Mistycyzm | 3/2015 Wybitny niemiecki socjolog i filozof religii Ernst Troeltsch, badając chrześcijańskie formy wspólnotowe, wyszczególnił dwie podstawowe postacie życia religijnego – Kościół oraz sektę. Obie te formy są równie ważne i od zawsze występowały w historii religii chrześcijańskiej. Ścierały się ze sobą, wywierały na siebie wpływ i uzupełniały się wzajemnie. Wewnątrz nich obecny był również pewien uniwersalny fenomen, który można nazwać mistycyzmem. Choć nie cieszył się taką samą popularnością, jak dwa główne typy,… Czytaj więcej

Chrystus zmartwychwstał i znamy go dziś

„Gazetka Koła Teologów Ewangelickich” | Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! | 2/2015 Krzyż i Zmartwychwstanie są centralnymi symbolami i wydarzeniami dla całego chrześcijaństwa. W związku z obecnym okresem wielkanocnym artykuł ten ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi znaczenie owych symboli-wydarzeń dla jednego z ważniejszych teologów ewangelickich, Paula Tillicha. Omówienie rozumienia poszczególnych kwestii dla filozofa-teologa wydaje się problematyczne, gdyż ma ono sens tylko z perspektywy całego systemu teologicznego, który wyłożony jest w trzytomowej dogmatyce Paula Tillicha. Opracowanie to będzie starało się wyjaśniać podstawowe… Czytaj więcej

To, co kiedyś było naszą siłą, dziś stało się naszą słabością

„Gazetka Koła Teologów Ewangelickich” | Zapomniana Reformacja | 1/2014 Nie jest tajemnicą, że zasada sola scriptura jest jednym z bardziej problematycznych tematów w dialogu z katolicyzmem lub prawosławiem. Nie jest tajemnicą również to, że dla większości protestantów ta zasada formalna jest jednym z ważniejszych składników tożsamościowych. Natomiast tym, co cały czas pozostaje tajemnicą, jest odpowiedź na pytanie o sens i rzeczywistą obecność zasady formalnej w teologii ewangelickiej. Współcześnie według powszechnego mniemania zasada sola scriptura związana jest z pytaniem o źródła teologii oraz jej normę.… Czytaj więcej