Różne dary Ducha

1 Kor 12, 4-11 Czytany fragment pochodzi z listu Apostoła Pawła do chrześcijan w Koryncie. Korynt był dużym i bogatym miastem. Jako miejscowość portowa był ważnym regionem handlowym i komunikacyjnym. Bogate miasto utrzymywało się w dużej mierze z handlu i rzemiosła. Jednocześnie miasto kojarzyło się również z zepsuciem moralnym, gdyż na bogactwo miasta duży wpływ miała prostytucja. W tym mieście apostoł Paweł założył zbór chrześcijański, składający się głównie z pogan. I ten Kościół w Korynie nie należał do idealnych. Chrześcijanie,… Czytaj więcej