Z „Zdarzyło się” w „Tak chciałem”

1 Mż 50, 15-21 Dzisiejszej niedzieli czytamy ostatnią stronę 1 Księgi Mojżeszowej, gdzie opisane zostało zakończenie konfliktu pomiędzy Józefem a jego braćmi. Historia Józefa jest bardzo złożona, ale stanowi ważny element historii ludu żydowskiego. Józef był synem Jakuba i miał 11 braci. Z różnych matek. W tamtych czasach wielodzietność rodziny była czymś pożądanym i podziwianym. Józef był jednak ulubionym synem Jakuba, ponieważ był najmłodszy. Jak pewnie wiemy, zazwyczaj najmłodsze dzieci są rozpieszczane. Rodzice traktują je łagodniej od reszty dzieci. Na… Czytaj więcej