Chrześcijanin w trudach

2 Kor 6,1-10 Czytany fragment pochodzi z listu Apostoła Pawła do chrześcijan w Koryncie. Korynt był dużym i bogatym miastem. Jako miejscowość portowa był ważnym regionem handlowym i komunikacyjnym. Bogate miasto utrzymywało się w dużej mierze z handlu i rzemiosła. Jednocześnie miasto kojarzyło się również z zepsuciem moralnym, gdyż na bogactwo miasta duży wpływ miała prostytucja. W tym mieście apostoł Paweł założył parafię chrześcijańską, składający się głównie z pogan. Odwiedzał ich, pisał do nich listy. I ten Kościół w Korynie… Czytaj więcej