Potrzeba prawa

5 Mż 30, 11-14 Fragment, który czytamy, pochodzi z 5 Księgi Mojżeszowej, którą nazywa się też Księgą Powtórzonego Prawa. Księga uchodzi za mowę pożegnalną Mojżesza, który przemawia do nowego ludu izraelskiego przed swoją śmiercią. Od wyzwolenia ludu z niewoli egipskiej minęły dziesiątki lat. Również od objawienia na górze Synaj minęło wiele lat. Stare pokolenie przeminęło, na jego miejsce przyszło nowe pokolenie. Pojawiło się pytanie i wątpliwość, czy nowe pokolenie wciąż jest tym samym wyjątkowym narodem. Czy różne wyobrażenia Boga nie… Czytaj więcej