Święto Ducha

Rz 8, 1-3,10-12 W Święto Zesłania Ducha Świętego mówimy o Duchu Bożym. Świętujemy doświadczenie pierwszych apostołów, którzy poczuli w sobie obecność Boga. To właśnie doświadczenie dało siłę i wiarę pierwszym chrześcijanom. Taki był początek Kościoła. Apostoł Paweł w dzisiejszym tekście mówi o prawie grzechu i śmierci, które zniewala i prowadzi do zniszczenia oraz o prawie Ducha, które uwalnia i ożywia.  Gdy słyszymy słowo „Duch Święty” w naszych umysłach pojawiają się różne obrazy i skojarzenia. Ale Duch Boży jest po prostu… Czytaj więcej

Modlitwa Pańska

Łk 11, 1-13 Modlitwa Pańska, modlitwa Ojcze nasz, jest nam bardzo dobrze znana. Znamy ją na pamięć. Powtarzamy ją wspólnie na głos każdej niedzieli. Często powtarzamy ją mechanicznie. Czasem zmawiamy ją ze szczerym sercem. Modlitwa ta jest nam bardzo bliska, a jednak wiele jej słów pozostaje dla nas tajemniczych. Czytany dziś fragment Ewangelii jest jednym z dwóch wersji opowieści o tym, jak Jezus nauczył modlitwy swoich uczniów. Każda z opowieści ma trochę inną wersję Modlitwy. Jedna wersja, najbardziej popularna, znajduje… Czytaj więcej

Cnoty

Kol 3,12-17 Dzisiejszy fragment jest zbiorem różnych porad, które przesłali uczniowie Apostoła Pawła do parafii w Kolosach. Są one wskazówkami, które chrześcijanie przekazali innym chrześcijanom, aby pomóc im w doskonaleniu samego siebie i prowadzenia dobrego życia jako wspólnota. Nasz list zawiera etyczną naukę o cnotach. Według etyki cnoty są pewne cechy charakteru w człowieku, które można pielęgnować i które pomagają wieść człowiekowi szczęśliwe życie. Sprawiają, że człowiek staje się coraz bardziej doskonały. Różne cnoty były nauczane przez wszystkich ważniejszych nauczycieli… Czytaj więcej

Zostanę zapomniany na wieczność?

Flp 3, 13-14 Gromadzimy się dziś tutaj, w Wielką Sobotę, aby po raz ostatni pożegnać naszą siostrą Annę. Wielka Sobota w kalendarzu kościelnym jest szczególnym dniem, ponieważ jest to dzień żałoby całego Kościoła. Jest to czas, kiedy Chrystus nie żyje, pozostaje złożony w grobie. Został usunięty z powierzchni ziemi. Dla swoich uczniów i bliskich Chrystus zniknął z teraźniejszości, odszedł w przeszłość, pozostał jedynie w pamięci. I jako rodzina i bliscy śp. Anny również doświadczamy w ostatnich dniach, co to znaczy… Czytaj więcej

Bóg pozwala nam się zabić

Łk 23,32-49 Mija kolejny rok i po raz kolejny Kościół przeżywa wielkanocną tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wielkanoc jest zwycięstwem nad cierpieniem, rozpaczą i śmiercią. Zanim jednak ewangeliczna opowieść o Jezusie skończyła się happy endem, to wcześniej była historią odrzucenia, smutku i rozpaczy. Krzyż i grób Jezusa były końcem Jego życia i działalności. Dopiero po trzech dniach stały się miejscem Jego ostatecznego triumfu. Gdy co niedzielę zmawiamy wyznanie wiary, powtarzamy cztery słowa „umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion”. Te… Czytaj więcej

Służyć, nie rządzić

Łk 10,35-45 Kolejna niedziela pasyjna, a my pochylamy się nad kolejną tajemnicą cierpienia Chrystusa. Historia, którą czytamy, ma miejsce zaraz po tym, jak Jezus po raz trzeci zapowiada, że jako Chrystus musi cierpieć i musi umrzeć. I po raz kolejny spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony uczniów. W naszej opowieści do Jezusa podchodzi dwóch apostołów, Jakub i Jan. Byli to uczniowie, którzy wraz z apostołem Piotrem byli wyjątkowo blisko Jezusa. To oni mogli dostrzec z bliska przemianę Mistrza. Byli… Czytaj więcej

Smutek jest też darem

2 Kor 1,3-7 Okres pasyjny jest czasem, który przygotowuje nas do świąt wielkanocnych. Jest to okres wyciszenia i wewnętrznej pokuty. Stronimy od hałasu i biegu życia codziennego, zatrzymujemy się na chwilę w miejscu. W sposób szczególny spoglądamy na swoje życie. Uświadamiamy sobie naszą niedoskonałość, nasze winy. Spoglądamy na cierpienie Jezusa. Spoglądamy na własne utrapienia i na utrapienia naszych bliskich. Dzisiejszej niedzieli pasyjnej czytany fragment, który pochodzi z listu Apostoła Pawła do chrześcijan w Koryncie. Jest to początek pojednawczego listu Pawła,… Czytaj więcej

Samotność w Bogu

Łk 26,36-46 Rozważamy dziś fragment Ewangelii o wewnętrznym cierpieniu Jezusa, o strachu, o samotności i głębokiej modlitwie. Jezus opuszcza miasto. Zostawia za sobą wielką i hałaśliwą Jerozolimie, gdzie dudniło życie na rynkach i świątyni. Miasto, gdzie mieszkają zarówno jego zwolennicy i przeciwnicy. Gdzie władze gromadzą się na tajnych naradach, aby powstrzymać Jezusa. Gdzie tłumy żyją wzburzone z powodu jego obecności i działalności. Po ostatniej wieczerzy z uczniami Jezus opuszcza Jerozolimę. Zostawia to wszystko za sobą i udaje się do znanego… Czytaj więcej

Chrystus musi cierpieć

Mk 8,31-38 Fragment biblijny, który Kościół przeznaczył do dzisiejszego rozważania, jest częścią jednego z ważniejszych momentów opisanych w Ewangelii Marka. Jest to opowieść o początku chrześcijaństwa, ponieważ uczniowie po raz pierwszy dostrzegli w Jezusie oczekiwanego Chrystusa. Dostrzegli w nim prawdziwego mesjasza. Nasza opowieść zaczyna się w momencie, gdy Jezus wędruje wspólnie z uczniami. Rozmawia, naucza, leczy. W drodze uczniowie informują Jezusa, że wśród ludzi uchodzi on za jednego z proroków. Ludzie oczekują czegoś niezwykłego: nowego porządku świata, który nastanie w… Czytaj więcej

Co cenić w życiu?

Jr 9,22-23 Słowa, które dziś rozważamy, są słowami wyroczni prorockiej. Prorok Jeremiasz przekazuje nam Słowo Boże, które wyraża zaskakującą prawdę. Mówi nam, że to, co uważamy za wielki dar i za szczególny znak Bożego błogosławieństwa nie jest czymś, czym powinniśmy się chwalić czy chlubić. Nasze bogactwo, nasza siła czy nasze bogactwa nie są tym, w czym Bóg ma ostatecznie upodobanie. Jak mamy rozumieć te słowa? Zastanówmy się wspólnie. Każdy z nas posiada jakiś majątek. Jeden jest mniejszy, drugi jest większy.… Czytaj więcej