Łaska

Ef 2,4-10 Dzisiejszej niedzieli, 15 sierpnia. Jest to dzień, kiedy żołnierze obchodzą Święto Wojska Polskiego. Dzień, kiedy katolicy świętują Wniebowzięcie Marii Panny. A my w czasie naszego nidzielnego nabożeństwa pochylamy się nad nowotestamentowym fragmentem z Listu do Efezjan. List do Efezjan nazywany jest listem Apostoła Pawła, choć współcześnie wiemy, że nie wyszedł spod jego pióra, lecz najprawdopodobniej napisał list uczeń Pawła. Było to typowe w tamtych czasach. Uczniowie Apostoła Pawła, podobnie jak ich nauczyciel, za najważniejsze uważali głoszenie ewangelii nie… Czytaj więcej