Wiara jest pewnością

Hbr 11,1-2;12,1-3 W moich rozmowach z kolegami ze studiów – tymi, którzy dzisiaj są duchownymi i kaznodziejami w różnych częściach Polski – często przewija się temat pisania kazań i tego, jak przygotować kazanie, co należy mówić, co jest ważne. Nasze rozmowy dotyczą najtrudniejszego zadania Kościoła – czyli zwiastowania. Ożywanie martwych liter starożytnych tekstów, aby odnaleźć w nich ducha, którym jest Słowo Boże. Najtrudniej przygotować kazanie na podstawie nowotestamentowych listów. O ile w większości ksiąg Starego Testamentu oraz w Ewangeliach mamy… Czytaj więcej