Tajemnica Boga jest tajemnicą dziecka

Iz 11, 1-10 Fragment biblijny, który powinien dziś skłonić nas do wigilijnej refleksji, pochodzi z księgi proroka Izajasza. Ten dawny tekst wyraża oczekiwanie na przyjście nowego króla. Nowego władcy, który przyniesie narodowi izraelskiemu prawdziwe wybawienie. Przyniesie w końcu upragnioną sprawiedliwość i wyczekiwany pokój. Oczekiwany władca nazwany jest Mesjaszem, ponieważ jest kimś wyjątkowym, a jego przyjście ma odmienić otaczającą rzeczywistość. Prorok Izajasz za pomocą obrazowych słów przedstawia wojenną i tragiczną sytuację swojego Królestwa oraz sąsiednich państw. Bóg dokonuje wyrębu lasu, a… Czytaj więcej