Co zrobiłeś z tym wszystkim, co dostałeś

Iz 5, 1-7 Fragment, który pragniemy dziś rozważyć, nazwany jest „Pieśnią o winnicy Pana”. Powstał w czasach, kiedy naród żydowskich żył w zagrożeniu ze strony mocarstwa asyryjskiego. Były to czasy, kiedy naród izraelski żył w pewnym rozdarciu i napięciu. Z jednej strony obecne było przekonanie o wyjątkowości narodu izraelskiego, który został w specjalny sposób wybrany przez Boga. Z drugiej strony obecny był też strach, gdy obce państwo asyryjskie dokonywało ataków zbrojnych na naród wybrany. W tej sytuacji historycznej pojawia się… Czytaj więcej