Bóg nie uczy się od nas sprawiedliwości

Jon 1, 1-3 Fragment, który dziś czytamy, pochodzi z Księgi Jonasza. Krótkiej księgi zawierającej pouczające opowiadanie z morałem. Księga Jonasza należy do specyficznych ksiąg. Jest krótka i zawiera perypetie proroka. Negatywna postawa proroka Jonasza w tej historii stanowi pouczenie dla czytelników. W naszym opowiadaniu Jonasz dostaje zadanie. Powstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i wołaj głośno przeciwko niej, gdyż dotarła do Mnie wiadomość o jej niegodziwości! Jonasz zostaje powołany przez Boga, aby wystąpił przeciwko miastu Niniwy. Niniwa jest obcym miastem… Czytaj więcej