Lekcja od przebiegłego zarządcy

Łk 16, 1-8 Nasz dzisiejszy fragment jest przypowieścią o przebiegłym zarządcy. Ta krótka opowieść występuje jedynie w Ewangelii Łukasza i od wieków sprawia wiele trudności czytelnikom. Przypowieść doczekała się też licznych, często sprzecznych interpretacji. Niektórzy widzieli w niej niezrozumiałe pochwalenie nieuczciwości zarządcy, inni dostrzegali słuszną i wielkoduszną postawę zarządcy, jeszcze inni zauważali jedynie pouczające problemy „złych i bogatych ludzi” albo po prostu ironię. Naszą przypowieść, a więc pewną opowieść z morałem, opowiada Jezus swoim uczniom. Bohaterami naszej przypowieści są zarządca,… Czytaj więcej