Nasze zbawienie ma naturę dziecka

Łk 2, 22-40 W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, gdy świąteczna atmosfera przygasa, a my zbliżamy się do pożegnania Starego Roku, słuchamy wspólnie fragmentu z Ewangelii Łukasza. Jest to opowieść Symeonie i prorokini Annie, którzy spotkali Dziecko Jezus i dostrzegli w nim zbawienie. Symeon – nasz bohater jest uznany za osobę sprawiedliwą i pobożną. Jak czytamy „oczekiwał on pocieszenia dla Izraela”, a przed śmiercią miał zobaczyć Mesjasza. Z kolei prorokini Anna jest starszą doświadczoną kobietą po przejściach, która całe dnie… Czytaj więcej