Samotność w Bogu

Łk 26,36-46 Rozważamy dziś fragment Ewangelii o wewnętrznym cierpieniu Jezusa, o strachu, o samotności i głębokiej modlitwie. Jezus opuszcza miasto. Zostawia za sobą wielką i hałaśliwą Jerozolimie, gdzie dudniło życie na rynkach i świątyni. Miasto, gdzie mieszkają zarówno jego zwolennicy i przeciwnicy. Gdzie władze gromadzą się na tajnych naradach, aby powstrzymać Jezusa. Gdzie tłumy żyją wzburzone z powodu jego obecności i działalności. Po ostatniej wieczerzy z uczniami Jezus opuszcza Jerozolimę. Zostawia to wszystko za sobą i udaje się do znanego… Czytaj więcej