Jezus jako lekarz

Mk 7, 31-37 Czytamy dziś fragment Ewangelii Marka o uleczeniu niesłyszącego i niemówiącego człowieka. Ewangelie malują obraz człowieka o imieniu Jezus, który okazał się być Chrystusem. Być Chrystusem oznacza być tym oczekiwanym, którego przyjście odmienia całą rzeczywistość. Przyjście Chrystusa oznacza pojawienie się wyczekiwanego pokoju w czasie wojny i nienawiści, oznacza też uzdrowienie w obliczu szalejących chorób psychicznych i fizycznych. Obecność Chrystusa oznacza pojawienie się przebaczenia i akceptacji dla wszystkich odrzuconych i zawładniętych poczuciem winy. Jest również przezwyciężeniem śmierci dla tych,… Czytaj więcej