Praca konsystorska „Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego”

Mój staż przedordynacyjny w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP rozpoczął się oficjalnie 24 maja 2018 roku. Opiekunem stażu był wtedy ks. Tomek Pieczko w porozumieniu z ks. bp. Mirosławem Wolą. W dniu 1 września 2020 roku nowym opiekunem stażu został ks. Krzysztof Michałek-Góral. Praca konsystorska pt. „Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego” została obroniona w dniu 23 maja 2021 r. w Łodzi przed Konsystorzem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

W trakcie egzaminu wyrażona została potrzeba, aby udostępnić pracę szerszemu gronu, gdyż przedstawia ona podejście Kościoła do małżeństwa i rozwodu, które nie jest znane wielu ewangelikom reformowanym. Na potrzeby JEDNOTY praca została podzielona na części i przystosowana dla celów popularyzatorskich.

Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego – cz. 1

Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego – cz. 2

Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego – cz. 3

Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego – cz.4

Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego – cz. 5

Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego – cz. 6

Małżeństwo i rozwód w tradycji Kościoła ewangelicko-reformowanego – cz. 7 zakończenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *