Bóg pozwala nam się zabić

Łk 23,32-49 Mija kolejny rok i po raz kolejny Kościół przeżywa wielkanocną tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wielkanoc jest zwycięstwem nad cierpieniem, rozpaczą i śmiercią. Zanim jednak ewangeliczna opowieść o Jezusie skończyła się happy endem, to wcześniej była historią odrzucenia, smutku i rozpaczy. Krzyż i grób Jezusa były końcem Jego życia i działalności. Dopiero po trzech dniach stały się miejscem Jego ostatecznego triumfu. Gdy co niedzielę zmawiamy wyznanie wiary, powtarzamy cztery słowa „umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion”. Te… Czytaj więcej

Odrzucony Sługa Boży

Iz 52, 13-15; 53-1-12 Tajemniczy fragment, nad którym dziś medytujemy, w Wielki Piątek, nazywa się „czwartą pieśnią sługi Pana”. Ten dawny tekst powstał prawdopodobnie w okresie niewoli babilońskiej, kiedy naród Izraelski oczekiwał rychłego wyzwolenia i powrotu do ojczyzny. Wszystkie cztery pieśni z Księgi Izajasza opowiadają o Słudze Pana, którego działalność i cierpienia odmieniają historię oraz przynoszą wybawienie. Badacze Biblii hebrajskiej oraz żydowscy uczeni dostrzegają w osobie Sługi Pana wygnany naród żydowski, którego niewinne cierpienie ma znaczenie dla całej ludzkości. Jednocześnie… Czytaj więcej