Stary człowiek

Ef 4, 22-32 Autor naszego dzisiejszego fragmentu kieruje swoje słowa do nawróconych pogan. Paweł głosi chrześcijanom, którzy urodzili i wychowali się w wierze pogańskiej, pojednanie z Bogiem przez Chrystusa. Jednocześnie wzywa pogan do pojednania się z żydami. Stwierdza, że ich dotychczasowe religie nie mają ostatecznie znaczenia. Zarówno jedni, jak i drudzy są jednością w oczach Boga. Ich dotychczasowe zwyczaje i postępowanie nie mają znaczenia. One wszystkie należą do starego człowieka. Liczy się jedynie pewna nowość – nowy człowiek i odnowienie… Czytaj więcej