Przeciwko bogom narodowym

1 Mż 12, 1-4 Przeczytana historia biblijna jest bardzo znaną historią powołania Abrahama. Nazywany ojcem narodu żydowskiego, bohaterem wiary, Abraham jest jednym z ważniejszych postaci pojawiających się w Starym Testamencie. Historia o Abrahamie i jego życiu jest kluczowa dla znaczenia państwa i religii żydowskiej, Podobnie jak dla Polaków znacząca była, i może nadal jest, opowieść trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie. To właśnie jeden z nich Lech, został legendarnym założycielem państwa na terenach dzisiejszej Polski. Jednak opowieść biblijna jest trochę… Czytaj więcej