Błogosławieństwo kapłańskie

Fragment przeznaczony przez Kościół do dzisiejszej medytacji opowiada o Mojżeszu, do którego przemówił Bóg i nakazał przekazać pewne słowa. Mojżesz miał przekazać kapłanom słowa błogosławieństwa Bożego. Miały one być wypowiadane przez kapłanów do narodu izraelskiego i przypominać o przychylności Boga, który zapewni ludowi szczęście i pomyślność. Kapłani byli osobami, które dbały o życie religijne wspólnoty Żydów i podtrzymywały świętą tradycję. Jednym z ich zadań było recytować słowa błogosławieństwa codziennie rano. Czasem robili to kilka razy dziennie. Mieli oni powtarzać te… Czytaj więcej