Religia i moralność nie mają znaczenia

1 J 3, 13-20 Tekst biblijny, który rozbrzmiewa dziś w kościele z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, pochodzi z janowej literatury biblijnej. Podobnie jak Ewangelia Jana, nasz list należy do stosunkowo późnej tradycji biblijnej. Cielesny i chodzący po ziemi Jezus jest już nieobecny. Pierwsze pokolenie jego uczniów przeminęło. Oczekiwania na rychły koniec świata spotkały się z rozczarowaniem. Pojawia się nowe rozumienie sądu ostatecznego i życia wiecznego. Zastąpienie skomplikowanych i rozbudowanych przepisów Prawa Mojżeszowego prostym ale znaczącym przykazaniem miłości… Czytaj więcej

Ograniczany i niezrozumiany Duch

1  Kor 2, 10-16 Jak co roku, w święto Zesłania Ducha Świętego mówimy o Duchu Bożym. Świętujemy doświadczenie uczniów Jezusa, którzy poczuli w sobie obecność Boga. To właśnie doświadczenie dało siłę i poczucie sensu wspólnocie pierwszych chrześcijan. To doświadczenie było początkiem Kościoła. I do tego Kościoła pragną dziś świadomie należeć nasi konfirmanci. W dzisiejszym czytanym tekście Apostoł Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie, że są pewne rzeczy, których nie można zrozumieć, nie mając Ducha. Paweł używa takich pojęć jak „duch… Czytaj więcej

Chrystus musi cierpieć

Mk 8,31-38 Fragment biblijny, który Kościół przeznaczył do dzisiejszego rozważania, jest częścią jednego z ważniejszych momentów opisanych w Ewangelii Marka. Jest to opowieść o początku chrześcijaństwa, ponieważ uczniowie po raz pierwszy dostrzegli w Jezusie oczekiwanego Chrystusa. Dostrzegli w nim prawdziwego mesjasza. Nasza opowieść zaczyna się w momencie, gdy Jezus wędruje wspólnie z uczniami. Rozmawia, naucza, leczy. W drodze uczniowie informują Jezusa, że wśród ludzi uchodzi on za jednego z proroków. Ludzie oczekują czegoś niezwykłego: nowego porządku świata, który nastanie w… Czytaj więcej

Błogosławieństwo kapłańskie

Fragment przeznaczony przez Kościół do dzisiejszej medytacji opowiada o Mojżeszu, do którego przemówił Bóg i nakazał przekazać pewne słowa. Mojżesz miał przekazać kapłanom słowa błogosławieństwa Bożego. Miały one być wypowiadane przez kapłanów do narodu izraelskiego i przypominać o przychylności Boga, który zapewni ludowi szczęście i pomyślność. Kapłani byli osobami, które dbały o życie religijne wspólnoty Żydów i podtrzymywały świętą tradycję. Jednym z ich zadań było recytować słowa błogosławieństwa codziennie rano. Czasem robili to kilka razy dziennie. Mieli oni powtarzać te… Czytaj więcej

Niemożliwa modlitwa

Rz 8, 26-27 Fragment z Listu do Rzymian o Duchu, który wstawia się za nami w niewysłowionych błaganiach, brzmi bardzo tajemniczo i zaskakująco. Autor jest dla chrześcijan wzorem osoby wierzącej. Apostoł Paweł wśród Kościołów wszystkich wyznań jest autorytetem, od którego chrześcijanie uczą się, w jaki sposób się modlić. To właśnie jego słów z różnych części Nowego Testamentu używamy bardzo często, gdy zmawiamy modlitwę w kościołach i nie tylko. Paweł, wychowany w pobożnej rodzinie z pewności był nauczony wielu modlitw, które… Czytaj więcej