Odrzucony Sługa Boży

Iz 52, 13-15; 53-1-12 Tajemniczy fragment, nad którym dziś medytujemy, w Wielki Piątek, nazywa się „czwartą pieśnią sługi Pana”. Ten dawny tekst powstał prawdopodobnie w okresie niewoli babilońskiej, kiedy naród Izraelski oczekiwał rychłego wyzwolenia i powrotu do ojczyzny. Wszystkie cztery pieśni z Księgi Izajasza opowiadają o Słudze Pana, którego działalność i cierpienia odmieniają historię oraz przynoszą wybawienie. Badacze Biblii hebrajskiej oraz żydowscy uczeni dostrzegają w osobie Sługi Pana wygnany naród żydowski, którego niewinne cierpienie ma znaczenie dla całej ludzkości. Jednocześnie… Czytaj więcej