Zbawiciel w Egipicie

2Mż 2,1-10 Nikt nie wie dokładnie kiedy urodził się Jezus. Przyjęło się obchodzić Boże Narodzenie wraz z przesileniem zimowym. Dzień, w którym występuje przesilenie grudniowe, jest dla nas najkrótszym dniem w roku. Jest więc to najciemniejszy i najmroczniejszy dzień. Gdy dawno temu Kościół przyjął datę Bożego Narodzenia na grudzień, to powiedział przez to, że bohater, na którego urodziny czekamy, przychodzi, gdy otacza nas największa ciemność. Ciemność ma swoją granicę i moment w którym osiąga swoje maksimum jest początkiem jej końca.… Czytaj więcej

Pójdź za mną!

J 21,15-19 Czytamy dziś historię z ostatnich stron Ewangelii Jana. Opowieść z zakończenia Ewangelii Jana opisuje nam spotkanie Apostoła Piotra ze zmartwychwstałym Jezusem. Kilka rozdziałów wcześniej, gdy Jezus został aresztowany, gdy został skazany i ukrzyżowany, apostołowie uciekli. Zostawili swojego nauczyciela i mistrza samego. Ukryli się. Jeden z bliższych uczniów, Piotr, w obawie o swoje życie, trzykrotnie zaparł się znajomości z Jezusem. W wyniku decyzji władz politycznych i religijnych Apostołowie stracili swojego przyjaciela i mistrza. Zginął na krzyżu. Co robią uczniowie?… Czytaj więcej

Chrystus zwycięzca

Kol 2,12-15 Tydzień po Wielkanocy czytamy i rozważamy słowa z listu do chrześcijan w Kolosach. Tradycyjnie uznaje się, że list ten został napisany przez Apostoła Pawła. Jednak współcześnie wiemy, co sygnalizowali już tłumacze Biblii brzeskiej, że list nie wyszedł dosłownie spod pióra Pawła, przynajmniej nie w całości. Prawdopodobnie został napisany przez towarzyszy i uczniów Apostoła. Z lektury takich listów wiemy, że uczniowie pragnęli kontynuować nauczanie Mistrza i dostosować je do nowych sytuacji i kolejnych problemów, które przed nimi stały. Fragment,… Czytaj więcej

Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy

Iz 38,9-20 Dzisiejszy tekst, który rozważamy, pochodzi z księgi proroka Izajasza. Nasz fragment jest tak naprawdę psalmem dziękczynnym. Pieśnią, która wyraża wdzięczność króla Ezechiasza, który ciężko zachorował, ale powrócił do zdrowia. Psalm opisuje doświadczenie przez które przechodzi schorowana osoba, która traci wszelką nadzieję na przeżycie. Dostrzega Boga jako tego, który przynosi ból i cierpienie. Aż w końcu doświadcza powrotu do zdrowia i czuje ogromną wdzięczność. W połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy… Czytaj więcej

Nasze zbawienie ma naturę dziecka

Łk 2, 22-40 W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, gdy świąteczna atmosfera przygasa, a my zbliżamy się do pożegnania Starego Roku, słuchamy wspólnie fragmentu z Ewangelii Łukasza. Jest to opowieść Symeonie i prorokini Annie, którzy spotkali Dziecko Jezus i dostrzegli w nim zbawienie. Symeon – nasz bohater jest uznany za osobę sprawiedliwą i pobożną. Jak czytamy „oczekiwał on pocieszenia dla Izraela”, a przed śmiercią miał zobaczyć Mesjasza. Z kolei prorokini Anna jest starszą doświadczoną kobietą po przejściach, która całe dnie… Czytaj więcej

Kochajmy naiwnie i rozrzutnie

Dz 4, 32-37 Księga “Dzieje Apostolskie” opisuje życie wczesnego Kościoła. Księga słynie z tego, że momentami przedstawia historię pierwszych chrześcijan w sposób niezwykle sielankowy – wszystko jest idealne – wręcz bajkowe. Liczba wiernych każdego dnia wzrasta, wszyscy są jednomyślni, cały lud odnosi się życzliwie do chrześcijan. Apostołowie mają nieziemską wręcz moc przekonywania i uzdrawiania. Uzdrawiają oni chorych i cierpiących tak dobrze, że dzisiejsza medycyna mogłaby tylko patrzeć z zazdrością. Co prawda zdarzają się egzekucje poszczególnych wyznawców. Autor pisze nawet o… Czytaj więcej

Tak i Nie

2 Kor I, 18-22 Apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie. Powiadamia on znajomych chrześcijan o zmianie trasy swojej podróży i daty odwiedzin zboru. Nagła i niespodziewana zmiana planów zdaje się wywoływać gniewną reakcję ze strony korynckich chrześcijan. Chrześcijanie zdają się zarzucać Pawłowi lekkomyślność i brak zdecydowania. W odpowiedzi na te zarzuty Paweł wypowiada pewne tajemnicze słowa. W Chrystusie jest tylko „Tak” – nie ma „Tak i Nie”. W tym, co mówimy do was, nie ma „tak” i „nie”. Syn… Czytaj więcej