Rozprawa doktorska „Religijna funkcja ateizmu w systemie filozoficzno-teologicznym Paula Tillicha”


Dnia 20 kwietnia 2023 roku (czwartek} o godz. 12.00 w auli (nr 121) w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48 odbędzie się przed Komisją Doktorską do przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. Mateusza Jakuba Jelinka
na temat: Religijna funkcja ateizmu w systemie filozoficzno-teologicznym Paula Tillicha

Promotor: dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Mech, Uniwersytet Jagielloński
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
dr hab. Dariusz Barbaszyński, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Postępowanie o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne wszczęte na wniosek mgr. Mateusza Jakuba Jelinka w dniu 24 listopada 2020 r.:

Recenzje pierwszej wersji rozprawy:

Recenzje poprawionej rozprawy:

Odpowiedź na recenzje (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *