Kazania

Znajdziesz tu część archiwalnych kazań, rozważań i przemów z czasów mojej pracy w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce. Wrzuciłem je tutaj, bo być może staną się inspiracją lub ciekawostką dla innych. Są to szkice, które udało mi się skompletować. Mam nadzieję, że z czasem uda mi się odkopać i zamieścić więcej tekstów. Szkice są niepoprawione, gdyż większość błędów i literówek udało mi się dostrzec dopiero w momencie wygłaszania. Wiele wątków w tekstach się powtarza, gdyż sytuacja i potrzeba tego wymagały. Uważny i obeznany czytelnik (lub ten, kto mnie lepiej zna) na pewno zauważy, że dużą cześć myśli zawartych w tych rozważaniach, zawdzięczam współczesnej teologii ewangelickiej (w szczególności filozofii i teologii Paula Tillicha oraz historyczno-krytycznej biblistyki). Moim zdaniem taka teologia pozwala dostrzec bogactwo Pisma Świętego oraz znacząco ułatwia tłumaczenie dawnych tekstów i pojęć religijnych na język współczesny.

Teksty biblijne

1 J 3 1 Kor 4 1 Kor 12 1 Mż 1 Mż 2 1 Mż 12 1 Mż 50 1 Tes 5 2 Kor 1 2 Kor 6 2 Kor 9 2 P 1 4 Mż 6 Ef 4 J 3 Jk 5 Jon 1 Jr 9 Jr 23 Kol 2 Kol 3 Mi 5 Mk 7 Mk 8 Mk 10 Mt 1 Mt 8 Mt 10 Mt 14 Prz 16 Ps 85 Rt 1 Rz 4 Rz 8 Rz 10 Rz 14 Łk 2 Łk 10 Łk 11 Łk 14 Łk 16 Łk 17 Łk 19 Łk 23 Łk 26

Okoliczności

Archiwum

 • Tak i Nie

  2 Kor I, 18-22 Apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie. Powiadamia on znajomych chrześcijan o zmianie trasy swojej podróży i daty odwiedzin zboru. Nagła i niespodziewana zmiana planów zdaje się wywoływać gniewną reakcję ze strony korynckich chrześcijan. Chrześcijanie zdają się zarzucać Pawłowi lekkomyślność i brak zdecydowania. W odpowiedzi na te zarzuty Paweł wypowiada pewne……

 • Porady z pierwszego wieku

  Jk 5, 13-16 Przeczytany fragment Listu Jakuba zawiera krótki zbiór porad, jakie autor udziela wspólnotom chrześcijańskim w pierwszym wieku. Cierpi ktoś z was? Niech się modli Kto prawdziwie cierpi ten wie, jak ból odcina go od wszystkich jego bliskich. Niespodziewany ból, gdy się pojawia, przerywa dobrą zabawę. Zmartwienie kończy szampański nastrój podczas spotkań towarzyskich. Wyrządzona……

 • Poznanie Chrystusa jest współczuciem

  Flp 3, 4-14 Dzisiejszy fragment pochodzi z listu Apostoła Pawła, który mówi swojemu odbiorcy – a dziś nam – co jest ważne, a co nieważne dla życia chrześcijanina. Co ostatecznie jest zyskiem dla człowieka, a co ostatecznie jest stratą. Paweł zaczyna od krótkiego opisu samego siebie. Jeśli ktoś uważa, że może pokładać ufność w ciele,……

 • Uczta nie dla zaproszonych

  Łk 14, 16-24 Dzisiejsza historia biblijna jest przypowieścią o uczcie. Opowiada ona – słowami Jezusa – o pewnym gospodarzu, który wyprawił wielkie przyjęcie i zaprosił wielu gości. Takie opowiastki moralne służą kształtowaniu pewnych postaw u czytelnika i słuchacza. Przekazują pewne prawdy religijne i moralne za pomocą znanego obrazu. W naszym przypadku jest to obraz przyjęcia.……

 • Niemożliwa modlitwa

  Rz 8, 26-27 Fragment z Listu do Rzymian o Duchu, który wstawia się za nami w niewysłowionych błaganiach, brzmi bardzo tajemniczo i zaskakująco. Autor jest dla chrześcijan wzorem osoby wierzącej. Apostoł Paweł wśród Kościołów wszystkich wyznań jest autorytetem, od którego chrześcijanie uczą się, w jaki sposób się modlić. To właśnie jego słów z różnych części……

 • Czy mamy jakieś słowo od Boga?

  Mt 1,1-12 6 stycznia, Święto Objawienia, potocznie nazywane świętem Trzech Króli, jest dniem, w którym Kościół w sposób szczególny mówi o ukazaniu się Boga człowiekowi. Chrześcijanie zastanawiają się nad sensem objawienia i zadają sobie pytanie “Czy mamy jakieś słowo od Boga?”. Opowieść o Mędrcach ze Wschodu, którą przed chwilą usłyszeliśmy jej tego ilustracją. Bohaterami naszej……

 • Przeciwko bogom narodowym

  1 Mż 12, 1-4 Przeczytana historia biblijna jest bardzo znaną historią powołania Abrahama. Nazywany ojcem narodu żydowskiego, bohaterem wiary, Abraham jest jednym z ważniejszych postaci pojawiających się w Starym Testamencie. Historia o Abrahamie i jego życiu jest kluczowa dla znaczenia państwa i religii żydowskiej, Podobnie jak dla Polaków znacząca była, i może nadal jest, opowieść……

 • Jesteśmy oszustami, ale jednak prawdomównymi

  2 Kor 1, 4-10 Za pomocą wymienionych słów Apostoł Paweł opisuje chrześcijańskiego sługę. Wyraża jego niestały los oraz świadectwo jakie daje światu. Wśród wyliczonych paradoksów szczególną uwagę przykuwa zwrot „jakby oszuści, a przecież prawdomówni”. Pojawia się on zaraz po zdaniu o tym, że okazujemy się sługami Boga zarówno „przez złą, jak i dobrą sławę”. Zła……

 • Trójca Święta

  Ef 1,3-14 Dzisiejsza niedziela, pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego, według kalendarza Kościołów zachodnich jest świętem Trójcy Świętej. Choć święto zdaje się być pamiątką tego, co stanowi serce i istotę chrześcijańskiego Boga, to jest ono w rzeczywistości dosyć późne i nieznane było chrześcijaństwu pierwszych wieków. Święto Trójcy Świętej pojawia się w chrześcijaństwie dopiero w średniowieczu……